Årsberetning 2020/2021

Generalforsamling i Eventyrhuset 22. september 2020/2021

Generalforsamling i Eventyrhuset 23. marts 2021

Årsberetning

Velkommen til jer der er kommet til generalforsamlingen, det er dejligt at der er mødt så mange op 😊. Grundet COVID19 må der kun være en repræsenteret fra hver familie. Jeg skal bede jer om fortsat at holde afstand til hinanden.

Så kom tiden hvor der skal kigges tilbage på året som er gået. Det bliver kort år, da vi holdt sidste generalforsamling 22. september 2020.

Den nye styrkede læreplaner er fortsat udsat, den midlertidige styrkede læreplan kan I finde på vores hjemmeside.

Børnehaven har det sidste halve år arbejdet med de personlige og sociale kompetencer – hvor børnene er blevet inddelt i mindre grupper. De har brugt en del tid på at arbejde med kroppen, hvor der også har været fokus på selvhjulpenhed, de har lavet cirkus, Dragerne gået Lucia, Derudover har de været på en del ture ud af huset.

Inden længe går børnehaven i gang med at dyrke mange forskellige slags grøntsager, børnene er med til at så, passe og plukket grøntsager, ærter, jordbør osv. Mon ikke det bliver en stor succes igen i år.

Desværre skal vi igen i år sende Dragerne afsted på en lidt tom måde. Vi har gjort hvad vi kunne og hvad myndighederne tillader i forhold til besøg på skolerne osv. Til gengæld sender vi nogle Drager afsted som er 100 % selvhjulpne. Dragerne holder afslutning på torsdag, da de fleste har sidste dag på fredag.

Når vi vender tilbage efter påske, har vi nogle Hobitter som bliver til Drager, det kommer til at ske i samarbejde med Laila som er tovholder for Dragerne, Mette vil også være ved Dragerne nogle af dagene.

Vuggestuen har arbejdet med farver, former, mønster og tegn til tale som er blevet en stor del af hverdagen.

Hele huset har generelt haft stor fokus på Idræt og udeliv – udeliv i forbindelse med at vi har fået det grønne flag som symboliserer at vi er medlemmer af de grønne spirer og derfor en natur institution. Personalet er i gang med DGI-uddannelse, hvilket gør at vi kan blive en DGI certificeret idræts institution. Vi står nu og skal i gang med det sidste, som er at vi skal udarbejde en bevægelsesstrategi.

I forhold til forældre arrangementer resten af året, så har vi sammen med bestyrelsen besluttet at de er alle aflyst, måske kan vi sætte næsen op imod en høstfest.

En sidste kommentar på COVID19 – I fik alle en mail i går, som er udarbejdet af Billund kommune sundhedsstab. Smitte er stigende her i området. Derfor er det vigtigt at vi er ekstra opmærksomme på hygiejnen og afstand.

Det er fortsat vigtigt at i holder jeres børn hjemme hvis de er utilpas eller syge.

Generelt er I, i tvivl om hvordan I skal forholde jer i forhold til sygdom og daginstitution så finder i stort set alle svar på sundhedsstyrelsen eller Billund kommune hjemmeside.

Til slut vil jeg gerne takke mine fantastiske medarbejder og bestyrelsen for et godt samarbejde. Og tak til Sofie som har siddet som supplement i bestyrelsen i 1 år, Jade som har siddet i bestyrelsen i 3 år, to år som bestyrelsesmedlem og det sidste halve år som suppleant – og her de sidste måneder som medlem for Susanne som har taget poster som konstitueret formand. Jeg har i dag takket Karina for hendes indsats i bestyrelsen, Karina hat været en del af bestyrelsen i 9 år hvoraf de sidste 4 år har været som formand. Karina er ikke til stede i dag, hvilket er fuld ud forståeligt da hun for 2 måneder siden mistede sin mand Dany. – Dany har altid givet en ekstra hånd til personalet når der skulle laves praktisk ting, som f.eks. bores eller andet.

Beinta Winthereig

Leder/Eventyrhuset

Årsberetning fra bestyrelsen

Dejligt at se så mange fremmødte i dag, og dejligt at se et fuldtalligt personale.

Det er ½ år siden vi havde sidste generalforsamling, i september ’20, som også blev holdt udenfor.

Jeg vil berette lidt om hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med i det halve år. Det er mig der holder talen som bestyrelsens formand i år, da Karina desværre mistede sin mand Danny først på året, og har måttet bruge sine kræfter på det.

Først vil jeg gerne sige et kæmpe TAK til personalet, for jeres altid positive og nærværende måde at være på, for både børn og forældre her i Eventyrhuset. Et kæmpe TAK til Beinta, for hendes store engagement og energi hun ligger i Eventyrhuset. Uden jer, ville Eventyrhuset ikke være det, det er. Et sted man aflevere sine børn med følelsen af, at her er de trygge og glade og der er tid til dem.

I har håndteret corona fantastisk godt, og det er jo bevist at ved et smitteudbrud, er der blevet handlet meget hurtigt og på meget kort tid blev børnehaven tømt for børn.

Vi har i bestyrelsen arbejdet med at få en ny og større bålhytte, hvilket har vist sig at være lidt sværere end først antaget, da der går flere skel på legepladsen, som besværliggør processen. Vi arbejder fortsat på det.

Der er et ønske om at vuggestuen får et shelter/krypperum til de sovende børn, som vi er i gang med at undersøge mulighederne omkring. Vi har søgt om midler til en el-ladcykel mere, så der er flere børn der kan komme på tur sammen. Maibritt er blevet ansat i vuggestuen, det er vi rigtig glade for.

Så har vi en årlig arbejdsdag i børnehaven, hvor vi ordner lidt forskelligt på legepladsen. Datoen er ikke fastsat endnu, men det bliver den snart. Vi håber så mange som muligt vil komme og give en hånd med og have en hyggelig dag. Muligvis den bliver delt op ad et par omgange så vi ikke forsamles for mange ad gangen.

Så en lille opfordring til sidst, der er lige nu et borgerforslag der hedder ”Bevar de private børnehave”, som skal samle 50.000 stemmer for at nå til Christiansborg. Politisk har man i 2020 besluttet at fjerne ejernes ret til selvstyre af de privatejede daginstitutioner, og samtidig vil man forbyde at der bliver åbnet nye privatejede daginstitutioner. Hvis I vil støtte op om de små privatejede pasningstilbud der findes, skal bevares som de er og nye kan komme til, kan en stemme her gøre en forskel.

Med venlig hilsen

Susanne Jørgensen – Formand i Eventyrhuset