Dagligdagen

Morgenmad 

6:15-7:15 spiser vi morgenmad. Børnehaven spiser morgenmad ved Hobbitterne og vuggestuen spiser morgenmad ved Alferne. I tilfælde af at der er få børn til morgenmad, bliver den serveret ved Alferne nede i vuggestuen.

kl. 7 er der en voksen i børnehaven og en voksen i vuggestuen, det betyder at børnehavebørnene skal afleveres i børnehaven og vuggestuebørnene skal afleveres i vuggestuen. Det er vigtigt at der bliver sagt godmorgen til en voksen, vi står også til rådighed i forhold til at vinke.

Ud om morgenen

Når forrået begynder at kommer går børnehaven ud fra kl. 8:00 om morgenen, vuggestuen går med ud hvis det passer ind i deres rytme.

Formiddagsmad

Kl. 8:45 Serveres der formiddagsmas som består af brød, frugt og vand.

Gruppetid.

Kl. 9:00-11:30 I dette tidsrum er børnehavebørnene nogle dage i løbet af ugen delt op i deres grupper Hobitter og Drager.

Frokost

Kl. 11:00 vuggestuen spiser, kl. 11:15 børnehaven spiser. Børnene for serveret et næringsrigt måltid, bestående af kolde/lune eller varme retter. Der serveres mælk og vand hertil. 

Ude

Kl. 11.45 Efter vi har spist, går vi ud på legepladsen, når vejret tillader det spiser vi frokost udenfor.

Eftermiddagsmad

Kl. 14:00 Serveres der eftermiddagsmad som består af brød, grød, frugt osv. og vand. Hvis vejret er til det, spiser vi ude.

Herefter er børnene på legepladsen, eller inde, alt efter vejr og vind.

Sove

De børn som har behov for en lur i løbet af dagen, sover i vores soverum eller i medbragt barnevogn. Dyner og puder skal med hjem hver fredag, hvor dynebetrækket vaskes. Barnevognene skal ligeledes med hjem hver fredag.

Vi har en klar holdning til at børnenes søvn ikke afbrydes. ”Jo mere og bedre børn sover om dagen, jo bedre kan de også sove om natten” (vejledning fra sundhedsplejersken).