Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med PPS – psykolog, tale-hørekonsulent-to sprogs konsulent-fysioterapeut-specialpædagogisk konsulent. Desuden samarbejder vi med sundhedsplejersken.

Her kan du læse mere om Det tværfaglige distriktssamarbejde

Billund kommune tilbyder desuden familievejledning i hjemmet. det kan du læse mere om her

I Eventyrhuset har vi underretningspligt, det betyder, vi er forpligtede til at rette henvendelse til kommunen, hvis vi er bekymret over et barn trivsel. Selvfølgelig søger vi samarbejdet med forældrene først.

Har vi mistanke om vold eller seksuelle overgreb, siger loven vi skal henvende os til kommunen uden at kontakte forældrene.

Skolesamarbejde

Vi samarbejder med alle tre skoler i Grindsted. Vi besøger skolerne med de kommende skolebørn, ligesom vi, i samarbejde med forældrene, sørger for at vidergive vigtige oplysninger om børnene. Vi er meget opmærksomme på, at gøre overgangen fra børnehave til skole, så nem for det enkelte barn som muligt.

Lynghedeskolen

Vestre Skole

Grindsted Privatskole