Grupperne

I Eventyrhuset har vi delt børnene op i tre grupper

Alferne: Vuggestue

Hobitterne: Børnehave – Mellemgruppe

Dragerne: Børnehave – De ældste børn