Skip to content

Grupperne

I Eventyrhuset har vi delt børnene op i tre grupper Alferne

  • Alferne: Vuggestue –
  • Hobitterne: Børnehave –Mellemgruppe
  • Dragerne: Børnehave – De ældste børn

Vuggestue – ALFERNE

Hos Alferne, er der ro til leg og fordybning. Børnene følger deres egen søvnrytme og dagen er præget af nærvær og omsorg. 

Hos Alferne er der fokus på selvhjulpenhed, natur og kreativitet. Vi er ofte på turer rundt i området og vi er meget opmærksomme på, at møde børnene hvor de er.

Dragerne: Børnehave – De ældste børn

Dragerne er gruppen for de ældste børnehavebørn. Det er her man er, i det sidste år af ens børnehavetid.
Hos os er der særlig fokus på personlige, og sociale kompetencer. Ud over det, er vi på tur mindst en gang om ugen, vi laver mad over bål en gang om ugen, finder insekter i skoven og er kreative i værkstedet. Vi synger sange, spiller musik, laver hatte-teater og øver os I at optræde for andre.
Når man er Drage får man lov til mere end de andre børn. man må gå først på legepladsen og man får lov til at hjælpe til med at ordne mad og dække bord.
Vi arbejder rigtig meget med børnenes selvværd og med at klæde dem på til skolestart mentalt.
Vi samarbejder med alle tre skoler i Grindsted og tager på forbesøg, for at sikrer den gode overgang.

Hobbitter: Børnehave –Mellemgruppe

Hobitterne er vores mellemgruppe. Det er her man går fra man er 3 år indtil man skal være Drage. 

Hos Hobitterne er legen i centrum, og det er her man øver sig på alt det nye der skal læres, når man er børnehavebarn. Vi er på turer fast en gang om ugen i skov og by. Vi leger sjove lege på legepladsen og indenfor, og er ofte i værkstedet hvor vi laver alle mulige forskellige kreative ting. 

Hobitterne har en fast dag om ugen, hvor vi laver mad over bål sammen med Dragerne. Ligeledes har vi en fast dag hvor vi er i hallen sammen med Dragerne.